Hyödyt asiakkaalle

  • Mittausdata (MM-data) on heti käyttäjän saatavilla
  • Tuloksia on helppo tulkita
  • Reaaliaikaisen datan avulla käyttäjä oppii tunnistamaan omat kuormituksen lähteet  ja palautumisen keinot
  • Moodmetric-mittaus havahduttaa tekemään parempia valintoja, joilla voi välttää stressin kroonistumisen
  • Myös innostuksesta täytyy palautua!